Видове познавателни предубеждения (познавателни заблуди)

Познавателно предубеждение – това е модел на отклонение в преценката, който се появява в определени ситуации. По подразбиране, в концепцията за „модел на отклонение“ има критерий за сравнение; това може да е преценката на хора, които нямат участие в разглежданите ситуации или може да е наниз от независимо проверими факти. Съществуването на някои от тези познавателни предубеждения е емпирично удостоверено в сферата на психологията, други са широко разпространени вярвания и може би самите те са следствие от познавателно предубеждение.

Познавателните предубеждения са случаи на формирано мисловно поведение. Някой от тях вероятно са адаптивни, например, защото водят до по-ефективни действия или позволяват ускорено вземане на решения. Други вероятно са резултат от липса на подходящи мисловни механизми или от неправилно приложение на механизъм, който е адаптивен при различни обстоятелства.

Предубеждения при вземане на решение и поведенчески нагласи

 • ефект на „изгодното положение“ – тенденцията да правите нещо или да вярвате в нещо, защото много други хора правят или вярват в същото. Подобно на „групово мислене“ и „стадово поведение“.
 • заблуда за базова стойност – игнориране на наличните статистически данни в полза на частни случаи
 • игнориране на предубеждение – тенденцията да не обръщате внимание на собствените си предубеждения
 • предубеждение в подкрепа на избор – тенденцията нечий избор да се помни като по-добър, отколкото всъщност е бил
 • търсене на потвърждение – тенденцията да се търси или интерпретира информация в защита на нечия предварителна представа
 • съгласуваност – тенденцията да се проверяват хипотези единствено чрез директно тестване, за разлика от тестове на вероятни алтернативни хипотези
 • ефект на контраста – повишаването или занижаването на тегло или друга мярка, когато се прави сравнение с наскоро наблюдаван контрастиращ обект
 • професионално изкривяване (Déformation professionnelle) – тенденцията да гледате на нещата през призмата на установени практики от собствената ви професия, като забравяте всяка по-широка гледна точка
 • ефект на деноминацията – тенденцията да харчите повече пари, когато стойността им е по-ниска (например монети), отколкото когато е по-висока (банкноти)
 • търсене на различие – тенденцията да разглеждате две опции като по-различни, когато ги преценявате едновременно, отколкото когато ги преценявате по отделно
 • ефект на даряването – „фактът, че хората често искат повече, за да се откажат от даден предмет, отколкото биха дали, за да го получат“
 • ефект на експериментатора/ ефект на очакванията – тенденцията при хора, които провеждат експерименти да потвърждават, публикуват и вярват в информация, която се препокрива с техните предварителни очаквания за резултатите, и да отхвърлят, занижават и отричат информация, която е в противоречие със същите очаквания
 • предубеждение за необикновеност – тенденцията да цените даден обект повече от други от същата категория в резултат на необикновеността на този предмет, която сама по себе си не променя неговата реална стойност
 • отбягване на крайности – тенденцията да се отбягват крайности, изборът се гради на опция, която е по средата
 • ефект на фокусирането – предубеждение, свързано с предсказването; появява се когато хората наблягат твърде много на даден аспект от дадено събитие; води до грешно предсказване на ползата от бъдещо последствие
 • „поставяне в рамка“ – използване на прекалено ограничен подход или описание на ситуация или казус; ефект на рамкиране – достигане до различни заключения, в зависимост от това как е представена информацията
 • хиперболично обезценяване – тенденцията хората да имат по-силно предпочитание към незабавни, отколкото към по-късни изплащания, където тенденцията нараства колкото по-близо до настоящето са двата вида изплащания
 • илюзия за контрол – тенденцията човешите същества да вярват, че могат да контролират или най-малкото да повлияят на дадени последствия, които очевидно са извън тяхната юрисдикция
 • предубеждение за влияние – тенденцията хората да подценяват продължителността и интензивността на влиянието на бъдещи емоционални състояния
 • предубеждение за информация – тенденцията да търсите информация, дори и когато тя няма практическо отражение
 • повишаване на ирационалните решения – тендецията да вземате ирационални решения, базирани на рационални решения от миналото или да оправдавате вече предприети действия
 • отбягване на загуба – „вредата от загубата на даден предмет е по-голяма отколкото ползата при придобиването му“ (подобно на ефект на даряването)
 • ефект на окткровено разкриване – тендецията хората да изразяват прекомерна симпатия към нещо, просто защото им е познато
 • ефект на морално удостоверяване тенденцията поредица от записани обективни факти да бъде последвана от увеличаване на предразсъдъците
 • нужда за довършване/прекратяване на дебат – нужда да достигате до крайни решения по важни въпроси; да имате отговор и да избегнете чувството на съмнение и несигурност. Личният контекст (време или социален натиск) могат да засилят ефекта на предубеждението.
 • пренебрегване на вероятността – тенденцията напълно да пренебрегвате вероятностите, когато вземата решение под съмнение
 • „ти не си го измислил пръв“ – тенденцията да се пренебрегва факта, че даден продукт или решение вече съществува, защото източника му се възприема като „враг“ или „по-нисш“
 • предубеждение към бездействието – тенденцията да съдите вредни действия като по-лоши или по-неморални, отколкото равностойна по вреда липса на действие
 • предубеждение към крайния изход – тенденцията да съдите решение от гледна точка на евентуалния му краен резултат, вместо да базирате преценката си на стойността на решението по времето, в което е било взето
 • планова заблуда – тенденцията да подценявате времето за изпълнение на дадена задача
 • пост-покупкова рационализация – тенденцията, чрез рационални аргументи, да търсите потвърждение, че дадена покупка си е струвала
 • ефект на псевдосигурност – тенденцията да вземате нерисковани решения, когато очаквания краен резултат е положителен, но да вземате рисковани решения, за да избегнете негативен резултат
 • съпротивление – порива да правите точно обратното на това, което някой друг иска от вас, заради нуждата да се противопоставите на възприетия опит за ограничаване на свободата ви на избор
 • предубеждение към въздържанието – тенденцията да надценявате способността си за устойчивост пред изкушения
 • избирателно възприятие – тенденцията очакванията да влияят на възприятията
 • рефлекс на Семелвайс – тенденцията да се отхвърлят нови доказателства, които противоречат на установена парадигма
 • предубеждение на статуквото/дневния ред – тенденцията хората да искат нещата да си остават относително същите (подобно на ефект на даряването, отбягване на загуба и оправдаване на Системата)
 • ефект на фон Ресторф – тенденцията даден артикул, който „се набива на очи“ да бъде по-вероятно запомнен за сметка на други артикули, които, например, са в един списък с него
 • самозалъгване – тенденцията да формирате вярванията си и да вземате решения на базата на това какво би ви задоволило, отколкото рационално да приемате фактите
 • предубеждение към нулевия риск – предпочитанието да занижавате малкия риск към нулата, сравнено с това да занижите значително по-голям риск
 • Следва да бъдат допълнени…

  Нагласи при вероятности и убеждения

  Социални нагласи

  Грешки на паметта

  !Текстът е преведен смислово от английски от оригинала в Уикипедия. Има вероятност някои от термините да не съответстват граматически на тези от българската школа по психология (линк към оригиналната статия).
  Advertisements

  Вашият коментар

  Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

  WordPress.com лого

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

  Connecting to %s